Kitāb al-Nuqūd al-Qadīma al-Islāmīya

Author
al-Maqrīzī, Taqi al-Dīn Abu-l-ʿAbbās Aḥmad b.ʿAlī al-ʿUbaydī
Title
Kitāb al-Nuqūd al-Qadīma al-Islāmīya
كتاب النقود القديمة الاسلامية
Alternative title
Translator/Editor
Al-Karmalī, Anistās - editor
is Part Of
Rasāʾil fī al-Nuqūd al-ʿArabīya wa-l-Islāmīya wa ʿIlm al-Nummīyāt
Type
book
Physical description
Pages: 25-80
صفحة: ٢٥ - ٨٠
- Pages
- Volume
Open ITI
0845Maqrizi.ShudhurCuqud
Genre
Economic History
Numismatics
Date
1987
١٩٨٧
Publisher/University
Cairo : Maktabat al-Thaqāfa al-Dīnīya,
القاهرة مكتبة الثقافة الدينية
Language
Arabic
Extra information
Originally published with the title: al-Nuqūd al-ʿArabīya wa ʿIlm al-Nummīyāt, in 1939. 880-08

RDF (25)

rdf:type http://purl.org/dc/dcmitype/Text
dcterms:created 1987
dcterms:extent Pages: 25-80
dcterms:extent صفحة: ٢٥ - ٨٠
crm:P140_assigned_attribute_to Mohamed
http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt https://ihodp.ugent.be/bah/viaf-Al-KarmalīAnistās
dcterms:creator https://ihodp.ugent.be/bah/viaf-al-MaqrīzīTaqial-DīnAbu-l-ʿAbbāsAḥmadb.ʿAlīal-ʿUbaydī
dcterms:date 1987
dcterms:date ١٩٨٧
dcterms:dateCopyrighted 1987
dcterms:description Originally published with the title: al-Nuqūd al-ʿArabīya wa ʿIlm al-Nummīyāt, in 1939. 880-08
dcterms:identifier urn:cts:arabLit:0845Maqrizi.ShudhurCuqud
dcterms:isPartOf Rasāʾil fī al-Nuqūd al-ʿArabīya wa-l-Islāmīya wa ʿIlm al-Nummīyāt
dcterms:issued 1987
dcterms:language http://www.loc.gov/marc/languages/ara
dcterms:publisher Cairo : Maktabat al-Thaqāfa al-Dīnīya,
dcterms:publisher القاهرة مكتبة الثقافة الدينية
dcterms:subject http://viaf.org/viaf/88345774
dcterms:subject Shudhūr al-ʿUqūd fī Dhikr al-Nuqūd.
dcterms:title Kitāb al-Nuqūd al-Qadīma al-Islāmīya
dcterms:title كتاب النقود القديمة الاسلامية
dcterms:type http://purl.org/dc/dcmitype/Text
dcterms:type Economic History
dcterms:type Numismatics
http://schema.org/material book